Rozwód z orzeczeniem o winie – jak podzielić majątek?

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku to dwa różne procesy. Podział majątku jest postępowaniem cywilnym, które prowadzi się w sądzie rejonowym, a rozwód z orzeczeniem o winie to postępowanie karne, które prowadzi się w sądzie okręgowym. Rozwód za porozumieniem stron nie ma wpływu na podział majątku.

W Polsce podział majątku przy rozwodzie jest regulowany przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W myśl tego prawa małżonkowie mogą ustalić, w jaki sposób podzielą się swoim majątkiem. Jeżeli jednak nie są w stanie porozumieć się w tej kwestii, to sprawę tę rozstrzyga sąd. W takim przypadku sąd bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak:

wiek małżonków,

stan zdrowia,

czas trwania małżeństwa,

wysokość dochodów,

wykształcenie,

przysługujące alimenty

Sąd ma też możliwość przyznania jednej ze stron całości majątku, jeżeli uznaje, że taka decyzja jest uzasadniona. Żeby nie zostać pozbawionym swoich pieniędzy, należy zwrócić się o pomoc do doświadczonego adwokata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *